Planowany podział zysku przez Juroszek Holding na akcje Instalu Kraków

Juroszek Holding, będący akcjonariuszem Instalu Kraków, przedstawił propozycję dotyczącą dystrybucji zysków za rok 2023 podczas nadchodzącego walnego zgromadzenia spółki. Według zgłoszonego projektu uchwały, planuje się wypłatę dywidendy o wartości 18,2 mln złotych, co przekłada się na 2,50 zł za każdą pojedynczą akcję – taką informację zawiera oficjalny komunikat spółki.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że sugerowany podział zysku bierze pod uwagę stabilną sytuację finansową firmy, możliwość bezproblemowej kontynuacji działalności oraz perspektywy jej dalszego rozwoju. Projektem przewidziano także podział części zysku pomiędzy posiadaczy akcji.

Jeszcze w maju tego samego roku, zarząd spółki rekomendował inny podział zysku netto za rok 2023. Proponowano wtedy przeznaczenie na dywidendę kwoty około 14,6 mln złotych, co oznaczało wartość dywidendy wynoszącą 2 złote na akcję.

Zdaniem zarządu, zysk netto Instalu Kraków za rok 2023 wyniósł 34,5 miliona złotych. Przedstawiciele zarządu oraz Juroszek Holding zgadzają się co do daty dywidendy – ma to być 14 sierpnia, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 20 września 2024 roku.

Dodaj komentarz