Planowane działania i decyzje podczas sesji Rady Miasta Krakowa

Zaplanowano, że o godzinie 10 rozpocznie się sesja Rady Miasta Krakowa. W trakcie tego spotkania, istotne kwestie jak na przykład lokalizacja nowych miejsc przeznaczonych do zabawy dla psów, będą tematem rozmów radnych. To nie wszystko, ponieważ radni będą musieli również zająć się problemem nieprzyjemnego zapachu, który jest utrapieniem dla mieszkańców południowej części Krakowa.

Następnie, uwaga radnych skupi się na konieczności wyznaczenia miejskiego ogrodnika. Wydaje się to być kluczowym zadaniem dla poprawy estetyki miasta i jego przestrzeni publicznych. Ale to nie jedyny punkt dotyczący zieleni w mieście, jaki zostanie poruszony podczas tego spotkania.

Dodatkowo, radni będą musieli postanowić o dalszym losie dwóch uchwał. Pierwsza z nich dotyczy określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych dla ich wieczystych użytkowników. Druga natomiast, wprowadza w życie kompleksowy program zazieleniania terenów szkolnych i przedszkolnych w Krakowie, zatytułowany „Betonowe na Zielone”.

Osoby zainteresowane przebiegiem sesji Rady Miasta Krakowa mogą śledzić jej bezpośrednią transmisję na stronie internetowej UMK.

Dodaj komentarz