Plan rozwoju Krakowa do 2050 przewiduje rozbudowę sieci dróg, w tym kontrowersyjną nową zakopiankę

Zgodnie z najnowszymi planami na przyszłość miasta Krakowa, rozbudowa infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów. Szczególnie istotna jest kwestia nowej trasy łączącej Kraków z Myślenicami, często nazywanej „nową zakopianką”. Ta trasa jest ważnym projektem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i od dłuższego czasu budzi ona wiele emocji. Zaproponowane dotychczas ścieżki przebiegu tej drogi spotkały się z licznymi protestami.

Ostatnia aktualizacja strategii rozwoju Krakowa do 2050 roku uwzględnia możliwość poprowadzenia nowego odcinka trasy S7 po wschodniej lub zachodniej stronie miasta. Ta decyzja ma kluczowe znaczenie dla przyszłego kształtu komunikacji w stolicy Małopolski.

Podczas niedawnej prezentacji zmienionej koncepcji rozwoju Krakowa, wiceprezydent miasta, Jerzy Muzyk, pokazał kilka możliwych wariantów nowego odcinka trasy S7. W ramach prezentacji zaprezentowano plany budowy tej drogi zarówno na wschód jak i na zachód od centrum miasta.

W nowym projekcie strategii rozwoju Krakowa do 2050 roku przewiduje się dwa możliwe warianty przebiegu nowej zakopianki. Pierwszy, to przebieg trasy na wschód od miasta, aż do węzła Bieżanów i dalej w kierunku Myślenic. Druga opcja sugeruje przebieg drogi po zachodniej stronie miasta, z węzłem komunikacyjnym w okolicy Tyńca i dalszym ciągiem trasy w kierunku Myślenic.

Dodaj komentarz