Odrzucenie propozycji likwidacji Strefy Czystego Transportu przez Radę Miasta Krakowa

Inicjatywa uchwałodawcza proponowana przez komitet „Kraków dla Kierowców”, mająca na celu usunięcie Strefy Czystego Transportu (SCT) z infrastruktury miasta Krakowa, została odrzucona na ostatniej sesji Rady Miasta. Członkowie tej władzy miejskiej nie poparli pomysłu zasugerowanego przez komitet. Niektórzy radni wyraźnie wyrazili swoje poparcie dla istnienia SCT w mieście.

Zgodnie z opiniami radnych, mimo, że poprzednia uchwała dotycząca SCT została unieważniona, powinny rozpocząć się prace nad nową uchwałą po przeprowadzeniu nadchodzących wyborów samorządowych. Zwracali uwagę na istotną rolę, jaką pełni SCT dla Krakowa.

Decyzja o odrzuceniu propozycji komitetu „Kraków dla Kierowców” była zgodna z rekomendacjami prawników. Zgodnie z prawem, SCT nie może być ani wprowadzona, ani zmodyfikowana, ani usunięta poprzez obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Tego rodzaju decyzje są w gestii prezydenta miasta. Przyjęcie propozycji komitetu „Kraków dla Kierowców” stanowiłoby znaczne naruszenie obecnie obowiązującego prawa.

Dodaj komentarz