PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają przetarg na budowę nowego parkingu i zatoki autobusowej przy planowanym przystanku Kraków Kościelniki

PKP Polskie Linie Kolejowe wystartowały z przetargiem mającym na celu stworzenie 140 miejsc parkingowych, nowoczesnej zatoki autobusowej oraz krytego miejsca do przechowywania rowerów. Wszystko to ma powstać w pobliżu planowanej lokalizacji przystanku Kraków Kościelniki. Dzięki tym działaniom, ułatwiony i skrócony zostanie czas dojazdu do centrum miasta dla mieszkańców okolicznych osiedli. Ta inwestycja jest częścią szerszego planu, jakim jest „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, realizowany w stolicy Małopolski.

Firma, która wygra przetarg, będzie musiała najpierw sporządzić dokumentację projektową i uzyskać wymagane decyzje administracyjne. W ramach tej inwestycji powstanie parking przy ulicy Pysocice, który pomieści 140 samochodów, w tym 6 miejsc będzie przystosowane dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W zakres obowiązków zwycięzcy przetargu wejdzie również budowa nowej zatoki autobusowej oraz zadaszonego parkingu dla rowerów.

Planowane jest także stworzenie nowej drogi dojazdowej oraz ścieżek łączących parking z przystankiem kolejowym, który ma powstać w najbliższym sąsiedztwie. Umowa na jego budowę została podpisana przez PLK SA we wrześniu 2023 roku. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla tego zadania, a przystanek ma rozpocząć działalność w 2025 roku. Zgodnie z założonym harmonogramem, gotowy parking zostanie oddany do użytku kilka miesięcy później.

Dodaj komentarz