Opóźnienia w realizacji północnej obwodnicy Krakowa: analiza stanu prac

Wygląda na to, że ostateczne odciążenie infrastruktury komunikacyjnej północnej części Krakowa zajmie więcej czasu, niż pierwotnie przewidywano. Czy termin ukończenia prac jest już znany? Czy po zakończeniu budowy cała inwestycja zostanie oddana do użytku publicznego jednorazowo, czy będzie to proces stopniowy?

Obecnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Prądnika Białego, trwają intensywne prace przy budowie północnej obwodnicy miasta. Głównym celem tej inwestycji jest zamknięcie „krakowskiego obwarzanka” – układu komunikacyjnego otaczającego Kraków. Na chwilę obecną, budowa trasy jest na etapie zaawansowanym – ukończono już około 85% prac.

Kacper Michna, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zapowiada synchronizację otwartą dla ruchu północnej obwodnicy Krakowa z inauguracją eksploatacji odcinka drogi ekspresowej S7 poza granicami miasta.

Dodaj komentarz