Nowoczesna ptaszarnia na horyzoncie Zoo w Krakowie

Zoo w Krakowie planuje zrealizować ambitny projekt dotyczący budowy nowoczesnej ptaszarni. Planowane miejsce obiektu to budynek, który obecnie służy jako miejsce ekspozycji ptactwa. Nowa ptaszarnia będzie otoczona trójstronnymi wolierami wykonanymi z siatki, co pozwoli na pełne zaangażowanie w doświadczenie obserwacji tych niezwykłych stworzeń.

Wolierom dodatkowo towarzyszyć będą przeszklone elewacje, które umożliwią zwiedzającym całoroczne podziwianie ptaków, niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory roku. Ten nowatorski aspekt planowanego projektu sprawi, że zwiedzający będą mogli cieszyć się bliskością i obecnością ptaków przez cały rok.

Po wyburzeniu starych pomieszczeń przeznaczonych dla ptaków i przygotowaniu terenu pod budowę, konstrukcja nowej ptaszarni zacznie powstawać. W projekcie uwzględnione zostało 6 zewnętrznych wolier, ogradzanych stalowymi siatkami. Struktura budynku obejmować będzie płaski dach, w którym umieszczonych zostanie 6 świetlików, zapewniających optymalne warunki do rozwoju i życia ptaków.

Obserwacja ptaków będzie możliwa nie tylko z poziomu istniejącego ciągu pieszego na parterze, ale również – dzięki specyficznemu ukształtowaniu terenu – z kondygnacji umieszczonej poniżej poziomu alejki. Niemniej jednak, na ukończenie inwestycji będziemy musieli poczekać aż do 2024 roku.

Dodaj komentarz