Nieprawidłowości w nawierzchni Trasy Łagiewnickiej – wyniki kontroli infrastruktury drogowej

Podczas przeprowadzonej w minionym roku inspekcji Trasy Łagiewnickiej, inżynierowie stwierdzili niewłaściwość topografii asfaltu w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zakopiańską, według informacji udzielonych przez firmę odpowiedzialną za tę arterię komunikacyjną, Trasę Łagiewnicką. Zauważono odkształcenia na odcinku kilkudziesięciu metrów na pasie jadącym w stronę Kurdwanowa.

Natychmiast rozpoczęto kolaborację z firmą budowlaną, która była realizatorem tego projektu, mając na celu ustalenie przyczyn tej usterki. Ekspertów z Politechniki Krakowskiej poproszono o opracowanie diagnozy i metod naprawy. Według ich rekomendacji, najlepszym rozwiązaniem było wykonanie pomiary geodezyjne nawierzchni przez rok, aby określić tendencje i tempo narastania uszkodzeń. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi, wprowadzono lokalne ograniczenie prędkości.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, a także faktu, że od stycznia do maja bieżącego roku nie stwierdzono dalszego pogłębiania się odkształceń, wykonawca rozpoczął przygotowywanie planu technicznego mającego na celu przywrócenie prawidłowego profilu nawierzchni.

Celem minimalizacji potencjalnych kłopotów związanych z utrudnieniami w ruchu, prace naprawcze planowane są do przeprowadzenia w okresie letnim, po zakończeniu roku szkolnego. W związku z naprawą, południowy pas Trasy Łagiewnickiej, znajdujący się pod wiaduktem na ulicy Zakopiańskiej, zostanie tymczasowo zamknięty dla ruchu. Do czasu zakończenia prac na tym odcinku, obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Firmę budowlaną zobligowano do przeprowadzenia napraw w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Prace mają zostać przeprowadzone w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Założono jednak, że same roboty budowlane będą trwały maksymalnie tydzień.

Dodaj komentarz