Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej Krakowa: budowa nowego przejścia podziemnego przy przystanku Mydlniki Wapiennik

Rozwój infrastruktury miejskiej w Krakowie nabiera tempa, a jednym z kluczowych elementów tych działań jest budowa nowego podziemnego tunelu dla pieszych w pobliżu stacji kolejowej Kraków Mydlniki Wapiennik. Projekt ten ma na celu nie tylko zastąpienie likwidowanego przejazdu kolejowo-drogowego, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na linii kolejowej i ułatwienie dostępu do przystanku dla wszystkich pasażerów – zapewniają PKP Polskie Linie Kolejowe.

Planowany termin realizacji tej inwestycji to koniec obecnego roku. To wydarzenie stanowi część szerszego planu modernizacji układu komunikacyjnego w mieście, który realizowany jest przez PKP PLK.

Oprócz tego, prace nad rozbudową linii średnicowej przebiegającej przez centrum Krakowa objęły również remont wiaduktu nad ulicą Grzegórzecką oraz budowę przystanku Kraków Grzegórzki. Dodatkowo, między ulicami Kopernika i Miodową powstały dwie estakady kolejowe, które zastąpiły nasyp. Ponadto, na mocy umowy z gminą Kraków, pod nimi zorganizowany zostanie park dostępny dla wszystkich mieszkańców.

W ramach najszerszej inwestycji kolejowej w Krakowie, finansowanej z funduszy unijnych, zrealizowano również budowę trzech mostów kolejowych nad Wisłą. Te przeprawy pozwalają pociągom poruszać się z prędkością do 100 km/h, a obok nich mieszkańcy Krakowa mają teraz możliwość przekroczenia rzeki dzięki kładce pieszo-rowerowej.

W ramach tego samego projektu, realizowana była też budowa stacji kolejowej Złocień, położonej przy ulicy Złocieniowej. Jest to kolejny element wpisujący się w szeroko zakrojone prace nad modernizacją infrastruktury komunikacyjnej miasta.

Dodaj komentarz