Medycyna w Krakowie: Jakość edukacji nad ilością przyjęć

Zarówno Uniwersytet Jagielloński, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, jak i prywatna instytucja edukacyjna – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, oferują kierunek medycyny w swoim programie nauczania. Pomimo rosnącego zainteresowania tym kierunkiem studiów, żadna z tych uczelni nie zamierza zwiększać limitu miejsc dla nowych studentów. Powodem takiej decyzji jest brak odpowiednich warunków do znacznego zwiększenia liczby studentów, ale przede wszystkim chęć skupienia się na podniesieniu jakości oferowanej edukacji.

Nieodmiennie od kilku lat, Uniwersytet Jagielloński utrzymuje stałą liczbę miejsc dedykowanych dla kandydatów na studia lekarskie. Na studia stacjonarne ustalony jest limit 240 miejsc dla kandydatów z polskim obywatelstwem oraz dodatkowe 7 miejsc dla studentów zagranicznych. Z kolei dla osób zainteresowanych studiami niestacjonarnymi, uczelnia ta przeznacza 50 miejsc dla Polaków oraz 15 dla cudzoziemców, którzy wybierają naukę w języku polskim.

W roku 2023 liczba chętnych do podjęcia stacjonarnych studiów lekarskich na UJ wzrosła o 167 osób w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając łącznie 1249 aplikantów, w porównaniu do 1082 z roku 2022. Jednakże interesująco, liczba kandydatów do programu niestacjonarnego nieznacznie spadła – z 172 w 2022 r., do 169 w 2023 r.

Dodaj komentarz