Małopolski Dworzec Autobusowy: Kolejny krok w procesie wymiany schodów ruchomych

Prowadzony jest kolejny etap prac związanych z montażem nowych schodów ruchomych na Małopolskim Dworcu Autobusowym. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, niebawem dojdzie do instalacji stalowej konstrukcji zadaszenia powyżej wspomnianych schodów.

Schody ruchome, które dotarły do miasta Krakowa pod koniec maja, zostały już prawidłowo zamontowane na swoim docelowym miejscu – przy MDA. Producent urządzeń zapewnia, że obfite opady deszczu, mające miejsce ostatnio w Krakowie, nie miały najmniejszego wpływu na stan techniczny schodów. Warto dodać, że zostały one zaprojektowane tak, aby móc sprawnie funkcjonować na otwartym powietrzu. Jednakże zaplanowano także instalację zadaszenia, które ochroni je przed ewentualnym wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Po udanym montażu i przeprowadzeniu testów sprawnościowych, schody zostały zabezpieczone specjalistyczną folią. Celem tego działania było zapobiegnięcie ewentualnym uszkodzeniom, które mogłyby wystąpić podczas dalszych prac montażowych.

W tym momencie stalowa konstrukcja, która stanowić będzie zadaszenie dla schodów, jest poddawana procesowi cynkowania. Po zakończeniu tego etapu, zostanie ona przewieziona na miejsce i zamontowana powyżej nowych schodów. W trakcie są także końcowe pomiary geodezyjne w miejscu, gdzie ma zostać umiejscowione zadaszenie.

Ostatni etap prac, planowany na sierpień, zakłada wyposażenie stalowej konstrukcji zadaszenia w specjalnie przygotowane panele szklane.

Dodaj komentarz