Krakowska Straż Graniczna zakończyła kontrolę legalności zatrudnienia

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie zakończyli kontrolę dotyczącą legalności zatrudnienia. Kontrolowany pracodawca musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Kontrolą objęto 72 cudzoziemców

Kontrola przebiegała w jednej z podkrakowskich agencji pracy tymczasowej. Sprawdzanie dotyczyło 72 osób67 obywateli Ukrainy i 5 obywateli Kazachstanu. Jak się okazało, przeprowadzenie kontroli miało naprawdę spore znaczenie – wystarczy powiedzieć, że 33 osoby pracowały nielegalnie. Przez nielegalną pracę należy rozumieć zatrudnienie na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę, pobyt czasowy i oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. W takiej sytuacji możemy mówić o wykroczeniu z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 roku (promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy). Przeprowadzone działania wykazały również, że 16 cudzoziemców nielegalnie wykonywało pracę – czyli brakowało odpowiedniego zezwolenia.

Jakby tego wszystkiego było mało, właściciel nie powiadomił urzędu pracy o decyzjach 51 cudzoziemców – chodzi o podjęcie lub niepodjęcie pracy. Dodatkowo sprawa jednej osoby powinna trafić do wojewody, a tak się nie stało.

Kontrolowanemu pracodawcy grozi kara grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz