Kiedy rozpocznie się budowa krakowskiego premetra?

20 października na Radzie Sesji Miasta odbyła się narada dotycząca budowy transportu szynowego w Krakowie. W planach jest budowa premetra o długości prawie 22 kilometrów. W skład kolei wejdą 32 stacje, estakada oraz dwa tunele.

Wykonawca przeprowadził analizy

W swoim projekcie przyszły wykonawca wziął pod uwagę najważniejsze założenia inwestycji. Przede wszystkim rozpatrywał kwestie finansowe, uwarunkowania architektoniczne, istniejącą sieć komunikacyjną, analizy techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i badania geologiczne.

Największym wyzwaniem dla władz jest opracowanie rozwiązań technicznych w rejonach przebiegu torów Starego Miasta. Decyzje odnośnie budowy metra wymagają konsultacji z konserwatorami zabytków w mieście i województwie. Miastu zależy na jak najmniejszym ingerowaniu w zabytkową Starówkę.

Budowa premetra jest opłacalna

Tradycyjna kolej podziemna jest dwa razy droższa od budowy premetra. Koszt inwestycji oszacowano na około 5,8 mld złotych. Premetro będzie prawdopodobnie zbudowane częściowo w formie tunelu, a częściowo, jako estakada. Odcinek tunelowy zaprojektowano w części centralnej miasta, a naziemny w obszarze węzła przesiadkowego w Bronowicach. Reszta torów zostanie poprowadzona naziemnie, wykorzystując częściowo istniejące już tory tramwajowe.  Trasa osiągnie długość 21,82 km, pod ziemią znajdzie się 6,6 km, a1,4 km na estakadzie. Władze liczą na to, że premetro odciąży zakorkowane ulice, a w godzinach szczytu zapewni transport nawet 1,4 tysiącom osób.

Szybkie efekty inwestycji

Inwestor zapewnia, że inwestycja szybko zacznie przynosić efekty. Przede wszystkim premetro będzie cechowała elastyczność taboru tramwajowego i jej zintegrowanie z pozostałymi inwestycjami tramwajowymi. Mieszkańcy będą mogli przesiadać się szybko i płynnie do innych linii tramwajowych.

Dodaj komentarz