Kraków walczy z wykluczeniem społecznym

Kampania społeczna ,,Uważni, bo pomocni” jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców Krakowa. Jej celem jest zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, a także mniejszości seksualne. Wszystkich, którym zagraża wykluczenie społeczne. Kampania pełni bez wątpienia funkcje informacyjne i pomocowe.

Pikniki w Parku Jordana

W czasie pikników inicjatorzy akcji rozdają ulotki informacyjne przede wszystkim z adresami pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kampania jest skierowana do wszystkich

Jak twierdzi inicjatorka akcji Radna Miasta Alicja Szczepańska kampania skierowana jest do wszystkich grup społecznych. Życie bywa przewrotne, dzisiaj ja pomagam Tobie, a jutro mogę potrzebować tej pomocy od Ciebie. Oczywiście wykluczenie społeczne może dotknąć każdego na różnym etapie życia, w pracy, szkole czy społeczności lokalnej.

Głównym celem kampanii jest uwrażliwienie społeczne

Kampania ma za zadanie otworzyć oczy i serca na potrzeby drugiego człowieka. Na co dzień ludzie wykluczeni społecznie pozostają niewidzialni. Media społecznościowe nie uznają ich za godne uwagi. W rezultacie rzadko pokazuje się także ludzi empatycznych, którzy potrafią pomagać tam, gdzie brakuje reakcji państwa. Jak widać akcje takie są potrzebne, aby uzmysłowić ludziom, że nie muszą zmagać się samotnie z poczuciem samotności. Izolowanie się pogłębia problem wykluczenia i w rezultacie może prowadzić do jeszcze większych problemów w tym depresji.

Dodaj komentarz