Kraków rozpoczyna realizację pierwszego Ogrodu Społecznego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w ramach projektu unijnego CoFarm4Cities programu Interreg Europa Środkowa, zaprasza na zebranie poświęcone niespotykanemu do tej pory w Krakowie Ogrodowi Społecznemu Parcelowemu. Jest to inicjatywa skierowana do mieszkańców miasta, która ma swój początek w krajach południowej Europy, gdzie jest najpopularniejszym podejściem do miejskiego ogrodnictwa.

Ogród Społeczny Parcelowy łączy w sobie cechy działek ogrodowych i ogrodów społecznych. Skonstruowany jest z wielu parceli lub polek, które są wynajmowane mieszkańcom za niewielką opłatą. Cechą charakterystyczną takiego ogrodu, odróżniającą go od tradycyjnych działek, jest dzielenie zasobów jak narzędzia, woda czy przestrzeń do piknikowania i rekreacji. Te elementy są wspólne dla wszystkich użytkowników, a koszty związane z ich utrzymaniem pokrywane są z opłat wniesionych przez ogrodników. Wspólnie dbają oni także o utrzymanie terenów publicznych i mają wpływ na kluczowe decyzje dotyczące ogrodu.

W przedstawionym modelu istotną rolę pełni Operator – zazwyczaj jest to organizacja pozarządowa, odpowiedzialna za codzienne zarządzanie ogrodem. Obejmuje to nie tylko kwestie techniczne, ale również organizację działań edukacyjnych i eventów na terenie ogrodu. Dzięki temu, ogrodnictwo miejskie i edukacja ekologiczna stają się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców.

Dodaj komentarz