Kraków: Notowana najniższa stopa bezrobocia w ostatnich dekadach

W Krakowie obserwujemy wyjątkowo niską stopę bezrobocia, której podobnej nie odnotowano od wielu lat – poinformował Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. W czerwcu tego roku wskaźnik ten spadł aż do 2%. Przedsiębiorcy z Krakowa wykazują równocześnie rosnące zainteresowanie zatrudnianiem obywateli Ukrainy.

Ze strony urzędu podkreślono, jak istotnym ułatwieniem dla pracodawców okazało się zastosowanie prostszej formy zatrudniania osób z Ukrainy, czyli tzw. powiadamiania o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

Stopa bezrobocia w Krakowie osiąga rekordowo niskie wartości, co potwierdziły dane za czerwiec tego roku, kiedy wyniosła zaledwie 2% – doniósł Grodzki Urząd Pracy. Jak zapewniają urzędnicy, mamy tu do czynienia z najniższym wskaźnikiem bezrobocia od wielu lat. Widać też trend wzrostowy w liczbie pracowników z Ukrainy.

Na koniec czerwca bieżącego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wyniosła 10766 osób. To aż o 1212 osób mniej niż na koniec poprzedniego kwartału, co daje nam spadek na poziomie 10,1%.

Mimo ciężkich ostatnich lat i problemów takich jak pandemia Covid-19, konflikt zbrojny stworzony przez Rosję czy gwałtownie rosnąca inflacja, lokalny rynek pracy oferuje stosunkowo stabilne warunki zatrudnienia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców – podkreślił dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Marek Cebulak.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w całej Polsce w czerwcu 2023 r. wyniosła 5% w porównaniu do 5,1% miesiąca wcześniej. Jak pokazały dane GUSu, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. w porównaniu do 802,3 tys. osób miesiąc wcześniej.

Dodaj komentarz