Kontestowany werdykt radnych o likwidacji Kraków 5020

Spółka o nazwie Kraków 5020 zdecydowała się na podważenie tzw. „twardej uchwały”, w której to samorządowcy zdecydowali jednoznacznie o jej natychmiastowym zamknięciu. Jak informuje Marta Szkudlarek, reprezentująca spółkę, w skardze wnioskuje ona o dwie rzeczy. Pierwsza to wydanie przez sąd zarządzenia o zawieszeniu realizacji zaskarżonej decyzji radnych. Druga to oficjalne uznania tejże uchwały za nieważną.

Zadaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie teraz orzeczenie, czy radni miasta Krakowa byli uprawnieni do podjęcia tak drastycznej i bezpośredniej decyzji dotyczącej przyszłości miejskiej spółki. Wcześniejszym etapem tego procesu była interwencja wojewody. Łukasz Kmita (PiS) badał sprawę na wniosek zarówno samej spółki Kraków 5020, jak i prezydenta miasta, Jacka Majchrowskiego. Ten ostatni nie kryje swojego sprzeciwu względem likwidacji spółki i otwarcie popiera jej działalność.

Dodaj komentarz