Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań w Krakowie

PKP Polskie Linie Kolejowe i Gmina Miejska Kraków podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy dotyczącej planowanej budowy skrzyżowań bezkolizyjnych na ulicach Kąpielowej i Blokowej. Zawarte porozumienie, w formie listów intencyjnych, przewiduje kooperację obu stron w procesie opracowywania niezbędnej dokumentacji oraz realizacji inwestycji. Wszystko to ma miejsce w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”.

Podpisane listy intencyjne są oznaką gotowości do współdziałania między PLK a krakowskim samorządem, ogłoszonych cele stanowią budowę tunelu drogowego pod linią kolejową numer 95 i 940 na ulicy Blokowej oraz konstrukcję wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej numer 94 na ulicy Kąpielowej. Uzgodniono również, że dla realizacji tych przedsięwzięć konieczna będzie likwidacja istniejących przejazdów kolejowo-drogowych.

Aktualnie, Gmina Miejska Kraków jest w trakcie pozyskiwania dokumentacji projektowej dla obu planowanych inwestycji. Szczegóły dotyczące współpracy zostaną określone w odrębnym porozumieniu. Zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe jak i Gmina Miejska Kraków rozważają możliwość uzyskania dofinansowania dla tych inwestycji w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Zarządca infrastruktury planuje zakończenie realizacji projektu do roku 2027.

Dodaj komentarz