Awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie zakończona – mieszkańcy odzyskali dostęp do ogrzewania i ciepłej wody

Wszystkie domostwa w Krakowie doczekały się przywrócenia dostaw ciepła i ciepłej wody, które zostały nagle przerwane z powodu nocnej awarii sieci ciepłowniczej. To stanowiło duży problem, zwłaszcza dla mieszkańców ulic Jerozolimskiej, Wielickiej i Wodnej, gdzie dostawa ciepła została wznowiona dopiero pod koniec dnia.

Dla większości krakowian sytuacja wróciła do normy jeszcze w ciągu dnia, jednakże dla mieszkańców wymienionych wcześniej ulic, ogrzewanie i ciepła woda były przywrócone dopiero wieczorem. Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej poinformowało o pełnym wznowieniu dostaw energii cieplnej we wszystkich dotkniętych awarią domach.

Przypomnijmy, że awaria dotknęła jedną czwartą miasta – obszar od Łęgu aż po granice południowe Krakowa. Przerwa w dostawach rozpoczęła się o 2:00 w nocy. Wszystko przez rozszczelnienie sieci na odgałęzieniu od komory ciepłowniczej, do którego doszło w rejonie magistrali ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Wielickiej i Dworcowej.

Dodaj komentarz