Apel mieszkańców Płaszowa, Nowej Huty i Złocienia – o przywrócenie dawnej trasy linii 125

Mieszkańcy Płaszowa, Nowej Huty i Złocienia, wraz z innymi rejonami miasta, rozpoczęli akcję zmierzającą do przywrócenia pierwotnej trasy linii autobusowej 125. W 2022 roku, linia ta została skierowana na inny szlak, co odczuło wielu pasażerów. Pomieszało to ich codzienną organizację dojazdów, utrudniając dostęp do centrum miasta oraz skracając liczbę kursów. Organizatorzy tej inicjatywy zachęcają wszystkich, którzy podzielają ich poglądy na temat konieczności powrotu linii 125 na swoją dawną trasę, do podpisania petycji i jej promowania.

W treści petycji dotyczącej linii 125 znajduje się apel kierowany do ogółu społeczeństwa. Wszystkich mieszkańców Płaszowa, Złocienia, Nowej Huty oraz okolicznych obszarów zaangażowanych w tę walkę proszą o wsparcie w postaci podpisu pod petycją. Wyrażają swoje niezadowolenie z decyzji o drastycznym skróceniu trasy linii 125 oraz wprowadzeniu zmian w trasie linii 128, które miały miejsce w ubiegłym roku. Wskazują, że te decyzje spowodowały wiele utrudnień dla pasażerów, często uniemożliwiając im swobodne podróżowanie.

Dodaj komentarz