Analityka wpływu prohibicji nocnej na interwencje policyjne w Krakowie

W przeciągu trzech miesięcy, od lipca do września tego roku, Kraków zaobserwował znaczny spadek liczby interwencji policyjnych związanych z nadużywaniem alkoholu. Konkretnie, odnotowano aż o 52,29% mniej takich działań w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, gdy jeszcze nie obowiązywała uchwała zakazująca sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Inicjatywa wprowadzenia prohibicji nocnej zdobywa coraz większe uznanie w polskich samorządach. Rada Miasta Krakowa jest jednym z ostatnich organów administracji samorządowej, które podjęło decyzję o wprowadzeniu takiej uchwały. Od 1 lipca bieżącego roku, sprzedaż detaliczna alkoholu jest zakazana w całym Krakowie między północą a 5:30 rano. Wyjątkiem są lokale gastronomiczne, takie jak restauracje i bary.

Według magistratu, pomimo stosunkowo krótkiego czasu funkcjonowania tej uchwały, już teraz można dostrzec jej pozytywne efekty. Liczba interwencji policyjnych spadła o ponad 50%, natomiast zgłoszeń jest o blisko 37% mniej. Krakowski Urząd Miasta podkreśla, że odnotowany spadek jest bardzo znaczący, zważywszy na to, że w godzinach obowiązywania uchwały nastąpił istotny spadek spożywania napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dodaj komentarz