Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie: przesunięcie daty uruchomienia i problemy z realizacją

Na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa dnia 3 lipca, zdecydowano o przesunięciu terminu wprowadzenia nowych zasad strefy płatnego parkowania. Przy 32 głosach za i dwóch wstrzymujących się, uchwalono zmianę daty wejścia w życie nowych przepisów na 10 sierpnia 2026 roku. To oznacza opóźnienie o dwa lata w stosunku do pierwotnie założonego terminu.

Przypomnijmy, że planowane zmiany miały pierwotnie nastać 5 sierpnia 2024 roku, wprowadzając nową taryfę opłat parkingowych dla mieszkańców miasta oraz osób z zewnątrz. W projekcie przewidziano różnicowanie cen na korzyść osób posiadających Kartę Krakowską, ale tylko pod warunkiem korzystania z płatności mobilnej.

Jednakże, cały proces implementacji nowych zasad strefy płatnego parkowania został opóźniony. Powodem była decyzja wojewody małopolskiego o unieważnieniu części uchwały, która dotyczyła rozróżnienia form płatności i ograniczenia do płatności mobilnych. Radni nie zgodzili się z tą decyzją i odwołali się od niej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do ich argumentów. Niemniej jednak, wojewoda zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a decyzja w tej sprawie nadal jest nieznana. Nie wiadomo również, kiedy nastąpi i czy będzie to jeszcze w bieżącym roku.

Co więcej, zmiana planów dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania nie jest możliwa w najbliższej przyszłości. Wśród problemów, które wpływają na tę decyzję, znalazło się brakuje funduszy na zakup nowych parkomatów w tegorocznym budżecie. Planowane jest nabycie używanych urządzeń z Warszawy. Dodatkowo, koszty związane z infrastrukturą, takie jak oznakowanie strefy, stanowią kolejne przeszkody na drodze do wprowadzenia zmian w SPP.

Dodaj komentarz