Zmiana organizacji ruchu i przestrzeni na słynnym skrzyżowaniu w Kazimierzu

Od czasu 28 czerwca tego roku, przejazd przez jedno z kluczowych punktów dzielnicy Kazimierz w Krakowie, skrzyżowanie na styku ulic Bocheńskiej, Bonifraterskiej, Mostowej oraz placu Wolnica, uległ istotnej modyfikacji. Bezwzględnie zabroniono kierować pojazdami bezpośrednio z placu Wolnica w stronę ulicy Mostowej. Aby wykreować tam nieco więcej przestrzeni zielonej, ustanowiono wydzielone ogródki. Niestety, w wyniku intensywnych upałów prezentują się one niezbyt atrakcyjnie.

W trakcie bieżącego sezonu letniego otoczenie placu Wolnica doznało znaczącej transformacji. Wszystko po to, aby ta część miasta stała się jeszcze bardziej przyjazna dla jego mieszkańców oraz odwiedzających turystów. W pobliżu historycznego ratusza kazimierskiego zamontowano nowe ławki i posadzono dodatkowe nasadzenia.

Przeobrażenia są o wiele bardziej widoczne na skrzyżowaniu ulic Bocheńskiej, Mostowej i Bonifraterskiej. Miejsce wcześniej zajmowane przez nieestetyczny, asfaltowy plac zostało teraz zastąpione przez mały park z roślinnością. Kluczowym elementem tej przestrzeni stały się donice z roślinami, tworzące swoiste zielone „wyspy”. Dla entuzjastów przemieszczania się na rowerach zamontowano także dodatkowe stojaki rowerowe. Ruch pojazdów na tym obszarze został ograniczony za pomocą dekoracyjnych słupków oraz innych elementów małej architektury.

Dodaj komentarz