Zastosowanie dowodów z aplikacji Anom kontrolowanej przez FBI w polskim sądzie – decyzja Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Sąd Apelacyjny zapadł w Krakowie uznał, że informacje zasobne w treść z aplikacji Anom, będącej pod nadzorem Federalnego Biura Śledczego (FBI), były wystarczającym dowodem w toku postępowania przeciwko grupie zajmującej się handlem narkotykami. Wyrok ten zatwierdził wyroki pozbawienia wolności do 9 lat dla ośmiu osób, jednocześnie uniewinniając jedną osobę.

Proces apelacyjny dotyczył dziewięciu z czternastu osób, które były skazane bez prawomocności wyroku w październiku 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Tarnowie za działanie na rzecz obrotu krajowego oraz przemyt znacznej ilości substancji narkotycznych. Dodatkowo, większość z nich była oskarżona o działalność w ramach struktury grupy przestępczej.

Grupa przestępcza została zdemaskowana dzięki wykorzystaniu aplikacji Anom, która była monitorowana przez FBI i którą oskarżeni używali do komunikacji. W trakcie procesu apelacyjnego, obrona kwestionowała m.in. zasadność wykorzystania danych pochodzących z tej aplikacji jako dowodu w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę oraz w procesie sądowym. Obrona powoływała się przy tym na regulacje prawa krajowego i międzynarodowego.

Dodaj komentarz