Zarząd Instalu Kraków proponuje wypłatę dywidendy wynoszącej 2 zł na akcję z zysków za 2023 rok

Zarząd spółki Instal Kraków wystosował komunikat, w którym rekomenduje, aby z sumy zysku netto za rok 2023, wynoszącej 14,57 mln zł, przeznaczyć na dywidendę wartość równą 2 zł za każdą akcję. Ten wniosek jest częścią strategii zarządzania finansowego przedsiębiorstwa.

Spółka planuje również skierować resztkę zysku netto za 2023 rok – blisko 20 mln zł – na powiększenie kapitału zapasowego, by umożliwić dalsze inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa. Jest to ważny element finansowej stabilności firmy.

Zarząd sugeruje określenie prawa do otrzymania dywidendy na dzień 14 sierpnia, natomiast termin jej faktycznej wypłaty ma nastąpić 20 września 2024 roku.

W komunikacie zaznaczono, że przedstawiony przez zarząd podział zysku opiera się na prawidłowej ocenie sytuacji spółki. Ma on na celu nie tylko utrzymanie stabilności firmy, ale także gwarancję ciągłości jej działalności oraz bezpiecznego rozwoju. Część zysku przeznaczona na kapitał zapasowy pozwoli firmie na rozszerzenie swojej działalności inwestycyjnej, głównie w sektorze deweloperskim, a także umożliwi zwiększenie „banku ziemi” na nadchodzące lata.

Dodaj komentarz