Zarząd Dróg Miasta Krakowa podpisuje umowę na poprawę infrastruktury Małopolskiego Dworca Autobusowego

W dniu 18 września, który przypadał na poniedziałek, Zarząd Dróg Miasta Krakowa zatwierdził formalne porozumienie z kontrahentem mającym na celu modernizację Małopolskiego Dworca Autobusowego. W ramach zaplanowanych prac przewidziane jest wykonanie zadaszenia oraz wymiana istniejących schodów ruchomych. Oczekuje się, że całość zadania zostanie sfinalizowana przed okresem wakacyjnym 2024 roku, ze względu na to, że sama produkcja nowych schodów ruchomych zajmie wiele miesięcy.

Umowa zawarta z firmą o nazwie P.B.U. GOMIBUD Sp. z o.o. opiewa na kwotę przekraczającą 4,1 miliona złotych. Firma ta będzie miała do dyspozycji dziesięć miesięcy na ukończenie wszystkich prac, licząc od daty podpisania umowy.

Piotr Trzepak, pełniący funkcję zastępcy dyrektora do spraw dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, wyjaśnia: „Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, uzyskaliśmy aprobatę Rady Miasta Krakowa na przesunięcie niezbędnych środków finansowych. To umożliwiło nam finalizację umowy z kontrahentem, z którym prowadziliśmy rozmowy i negocjacje”.

Dodaj komentarz