Zakup nieruchomości dla dzieci dotkniętych konfliktem na Ukrainie przez Miasto Kraków

Ratusz w Krakowie nabył posiadłość, która ma stać się miejscem zamieszkania dla dzieci pochodzących z Polski i Ukrainy, które straciły rodziców i opiekunów na skutek działań wojennych.

W kwietniu poprzedniego roku, urząd miasta rozpoczął akcję zbierania środków finansowych na ten szlachetny cel. Do tego zacnego przedsięwzięcia przyłączyli się hojni darczyńcy z różnych zakątków świata, takich jak Tajwan, Korea Południowa, Austria i Niderlandy, a także z samej Polski. Łącznie zebrano 2 883 213,71 złotych na realizację tego projektu.

Oficjalne otwarcie tej placówki miało miejsce 12 października i odbyło się przy udziale Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta miasta Kraków oraz sponsorów inicjatywy.

Podczas uroczystości otwarcia Andrzej Kulig komentując wydarzenie stwierdził: „Ta placówka jest wynikiem szczodrości i serdeczności osób, dla których dobro dzieci jest jednym z kluczowych priorytetów. Dzięki ich hojności, bez względu na geograficzną odległość, Kraków otrzymał konkretną pomoc, co pozwoliło na stworzenie ciepłego domu dla dzieci dotkniętych traumatycznym doświadczeniem wojny.”

Dodaj komentarz