TAURON zakończenie modernizacji stacji elektroenergetycznej Prądnik w Krakowie

Zakład energetyczny TAURON pomyślnie sfinalizował proces modernizacji stacji elektroenergetycznej Prądnik, która znajduje się na terenie miasta Krakowa. Zalicza się ją do trójki strategicznych stacji przesyłowych o wysokim napięciu, które odgrywają kluczową rolę dla bezpieczeństwa energetycznego tej historycznej metropolii. W roku 2022, kwota przeznaczona na inwestycje związane z siecią elektroenergetyczną w regionie Małopolski wyniosła imponujące 670 milionów złotych.

Przebudowana stacja Prądnik jest nie tylko ważnym punktem na mapie sieci wysokiego napięcia (110 kV) dostarczającej energię do Krakowa, ale też jakość usług energetycznych na tym terenie znacznie wzrosła. Korzyści płynące z modernizacji tej instalacji są wielorakie. Przede wszystkim, zauważalna jest poprawa niezawodności dostaw prądu, co jest kluczowe dla mieszkańców i przedsiębiorstw działających w tym obszarze.

Równocześnie dzięki przebudowie stacji ulepszono procesy przyłączania nowych klientów, zwłaszcza tych działających w północnej części Krakowa. To nie tylko podnosi komfort korzystania z usług TAURON-u, ale również sprzyja rozwojowi i dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu tego rejonu miasta.

Dodaj komentarz