Szkolenie dla sprzedawców alkoholu w Krakowie: Ograniczanie dostępu nieletnich do substancji psychoaktywnych

W ramach współpracy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, zaplanowano szkolenie dedykowane dla osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą oraz serwowaniem napojów zawierających alkohol. Terminem spotkania będzie 5 września, natomiast miejsce przewidziano w budynku Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, mieszczącego się pod adresem ul. Rozrywka 1. Godziny szkolenia to 11.00-15.00.

Szkolenie jest ważnym elementem inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa, mającej na względzie ograniczenie dostępu młodzieży do środków psychoaktywnych. Celowość i wpływ tego przedsięwzięcia skupiają się na wsparciu skutecznej egzekucji zakazu sprzedaży oraz serwowania alkoholu osobom nieuprawnionym. Ponadto, jest to kluczowy aspekt respektowania prawa w tej dziedzinie na terenie Krakowa.

Kwestię realizacji szkolenia należy rozpatrywać w kontekście Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. W ramach tego programu przewiduje się organizację szkoleń przeznaczonych dla handlowców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

Uczestnictwo w szkoleniu ma istotne znaczenie, ponieważ przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim jest jednym z kluczowych warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż trunków alkoholowych. Szkolenie poprowadzi Monika Borkowska-Żebrowska, specjalistka, która cieszy się rekomendacją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program spotkania obejmuje zarówno teoretyczne omówienie tematu, jak i praktyczne ćwiczenia umiejętności niezbędnych w codziennych interakcjach z klientami. Za udział w szkoleniu nie są pobierane opłaty, a uczestnicy po jego ukończeniu otrzymają stosowne zaświadczenie.

Dodaj komentarz