Sytuacja finansowa Krakowa: miasto planuje emisję obligacji na 170 mln zł

Kraków boryka się z poważnymi problemami finansowymi, które budzą niepokój wśród radnych miejskich. Zobowiązania miasta mogą okazać się jeszcze bardziej obciążające niż przewidywano. W budżecie na bieżący rok brakuje środków niezbędnych do pokrycia wszystkich wydatków, w tym tych związanych z komunikacją zbiorową (odjazdy tramwajów i autobusów) oraz sektorem edukacyjnym. W odpowiedzi na ten kryzys, prezydent Krakowa zaproponował plan emisji obligacji o wartości 170 milionów złotych.

Wiceprezydent Krakowa, Andrzej Kulig, wyjaśnił tę sytuację, podkreślając trudności, jakie niesie za sobą końcówka roku. Stwierdził, że planowany budżet okazał się niewystarczający ze względu na rosnące ceny. To spowodowało konieczność jego weryfikacji i zidentyfikowania dodatkowych źródeł finansowania. W szczególności dotyczy to sektora edukacji oraz komunikacji miejskiej, gdzie występują znaczące luki budżetowe. Bez dodatkowych funduszy miasto może mieć trudności z wypłatą pensji nauczycielom i zapewnieniem transportu dla mieszkańców do końca roku.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, przygotował projekt uchwały o emisji obligacji komunalnych gminy Kraków. Plan zakłada emisję 170 tysięcy obligacji, każda o nominale 1 tysiąc złotych, co daje łączną kwotę 170 milionów złotych.

Dodaj komentarz