Rozpoczęcie owocnej współpracy między Krakowem a Fundacją Projekt Hope Polska na rzecz osób niepełnosprawnych

Dnia 8 lipca bieżącego roku doszło do podpisania memorandum pomiędzy Krakowem a Fundacją Projekt Hope Polska. Celem tej umowy jest wieloletnia, ciągła współpraca mająca na celu wsparcie działań społecznych w mieście, zniwelowanie skutków niepełnosprawności dla lokalnych mieszkańców oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Jednym z kluczowych aspektów tej kooperacji jest dostarczenie do nowo otwartej przez MOPS wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 25 specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych oraz 20 schodołazów. Schodołazy umożliwiają osobom poruszającym się na wózkach swobodne przemieszczanie się między piętrami. Całkowita wartość całego sprzętu to około pół miliona złotych. Memorandum zostało podpisane przez Marię Klamann, zastępcę prezydenta Krakowa, a także przez Dorotę Kuchnę, członkini zarządu Fundacji Projekt Hope Polska.

Fundacja zapewniła również, że będzie dążyć do kontynuowania wsparcia w podobnym zakresie w nadchodzącym czasie. Podpisane memorandum nie skupia się tylko na jednorazowej pomocy, ale stanowi punkt wyjścia dla wieloletniej współpracy i partnerstwa, mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Dziesiątego lipca wypożyczalnia będzie miała zaszczyt gościć darczyńców, którzy przekazali środki finansowe na zakup sprzętu przez Fundację Projekt Hope Polska.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego jest prowadzona przez MOPS i znajduje się w Krakowie na osiedlu Zielonym pod numerem 15.

Dodaj komentarz