Rewitalizacja terenów zielonych w Krakowie: odliczanie do końca konsultacji społecznych

Do nadejścia dnia 16 października, obywatele mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie planu zagospodarowania zielonego obszaru, który znajduje się pomiędzy ulicą Racławicką a aleją Kijowską. Projekt przewiduje transformację tego miejsca w atrakcyjny park rekreacyjno-wypoczynkowy. Dodatkowo, na terenie zaaranżowanym z myślą o mieszkańcach, zostanie przeprowadzony remont chodnika dla pieszych, co ma na celu podniesienie komfortu użytkowników.

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która będzie idealnym miejscem do relaksu dla mieszkańców. Planowane prace remontowe na ścieżce dla pieszych, które obejmują także montaż nowego oświetlenia, mają na celu zapewnienie większego komfortu i bezpieczeństwa osobom spacerującym. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano również sadzenie nowych roślin, co doprowadzi do wzrostu ilości zieleni w tym miejscu.

W zakresie prac, które mają być wykonane, widnieją następujące punkty: usunięcie aktualnie stojącego kosza na śmieci, instalacja nowej infrastruktury oświetleniowej dla parku, budowa dodatkowych elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, miejsca do siedzenia, a także remont nawierzchni ścieżki przeznaczonej dla pieszych.

Dodaj komentarz