Przyszłość Złocienia w Krakowie: Mieszkańcy wyraźnie określają swoje potrzeby

Sąsiedztwo Złocienia w Krakowie jest pełne różnorodnych potrzeb, od rozbudowy infrastruktury transportowej po więcej przestrzeni zielonej i miejsca dla czworonogów. Wczoraj zorganizowano następne spotkanie konsultacyjne, mające na celu omówienie przyszłości tego obszaru miasta. Przez ostatnie dwa miesiące, na stronie Facebookowej pod nazwą „Plan dla Złocienia!”, mieszkańcy aktywnie debatowali nad kluczowymi postulatami, które powinny zostać zrealizowane, aby ich dzielnica mogła rozwijać się w sposób harmonijny. Jeden z lokalnych mieszkańców zgromadził najistotniejsze punkty do dyskusji.

Głównym tematem do rozmowy jest reorganizacja układu drogowego. Istnieje propozycja przedłużenia ulicy Domagały, co ostatecznie miałoby doprowadzić do stworzenia nowej arterii komunikacyjnej łączącej Złocień z osiedlem Rybitwy. Inne kluczowe sugestie dotyczą budowy tunelu lub wiaduktu przez tory kolejowe wzdłuż ulicy Półłanki, a także stworzenia dodatkowego wyjazdu z osiedla. Obecnie ulica Złocieniowa jest ciasnym miejscem przechodzenia, co sprzyja powstawaniu niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza dla pieszych.

Mieszkańcy są również zainteresowani lepszym połączeniem różnych segmentów osiedla poprzez budowę nowej drogi wyjazdowej ze Słonecznego Miasteczka i utworzenie trasy prowadzącej do Kokotowa.

Dodaj komentarz