Przeprowadzka Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do remontowanej rezydencji w parafii św. Floriana

Według informacji, które uzyskano, arcybiskup Marek Jędraszewski planuje zmienić swoje miejsce zamieszkania i przenieść się do odnawianej rezydencji zlokalizowanej w parafii pod wezwaniem św. Floriana w Krakowie. Całość prac remontowych była prowadzona dyskretnie, bez udzielania informacji mieszkańcom parafii o trwających działaniach na terenie plebanii – jak wynika z wypowiedzi jednej z parafianek.

Przy odnawianej plebanii znajduje się również spory obszar zieleni – ogród o powierzchni około 1 hektara. Mieszkańcy parafialnej kamienicy mieli dotychczas dostęp do tego urokliwego miejsca dzięki uprzedniemu proboszczowi, ks. Grzegorzowi Szewczykowi, który sam zdecydował o rezygnacji ze swojej posługi w ubiegłym roku. Jak mówi jeden z parafian, korzystali oni z ogrodu na różnego rodzaju zgromadzenia, takie jak pikniki. Teraz jednak pojawiają się informacje, że ogród ma być wykorzystywany wyłącznie przez nowego rezydenta.

Informacje o zarządzanych przeprowadzkach abp Jędraszewskiego zostały potwierdzone przez trzech krakowskich duchownych – pracownika kurii oraz wikariuszy z lokalnych parafii. Administratorem, którego zadaniem jest zarządzanie remontem budynku i „oczyszczanie” mieszkań kościelnych w kamienicy sąsiadującej z plebanią, tak aby było jak najmniej osób świeckich. „Wybór padł na parafię św. Floriana, bo to po bazylice mariackiej najbardziej zamożna parafia w Krakowie. Inne mogłyby nie podołać finansowo remontowi” – wyjaśnił jeden z księży.

Dodaj komentarz