Projekt budowy łącznicy kolejowej między Krakowem a Olkuszem

Aktualnie, najbardziej efektywne pociągi potrzebują ponad godziny, aby przejechać dystans 75 kilometrów z Krakowa do Olkusza. Jednak sytuacja ta ma ulec zmianie po zbudowaniu nowej łącznicy, która skróci ten czas o około 15 minut.

PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję o podpisaniu umowy na zaprojektowanie owej łącznicy, co znacznie usprawni podróż pociągiem z Olkusza do Krakowa. Umowa ta, zawarta z firmą IDOM za kwotę przekraczającą 5 mln zł netto, zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej, realizację konsultacji społecznych, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń oraz zdobycie decyzji środowiskowych. Dodatkowo firma IDOM będzie pełniła nadzór autorski nad projektem. Planowany termin finalizacji projektu budowlanego jest ustalony na początek roku 2026, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na przeprowadzenie prac.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury podkreśla, że dzięki staraniom samorządów i pracowników kolei Olkusz i Bukowno będą mogły cieszyć się szybkim i ekologicznym połączeniem kolejowym z Krakowem.

Dodaj komentarz