Prof. Jacek Majchrowski o znaczeniu funduszy europejskich dla rozwoju Krakowa

Profesor Jacek Majchrowski, odchodzący z urzędu prezydent miasta Kraków, podkreśla jak ogromne znaczenie dla rozwoju miasta pod Wawelem miały fundusze europejskie. Twierdzi, że każdy mieszkaniec Krakowa, niezależnie od etapu życia na którym się znajduje, czerpie korzyści z dofinansowania z Unii Europejskiej. Wpływ ten jest widoczny w wielu obszarach – od systemu opieki zdrowotnej, poprzez edukację, aż po rozbudowaną infrastrukturę transportową.

Czasy rządów profesora Majchrowskiego pokryły się z okresem, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Jak prezydent ocenia wpływ funduszy unijnych na rozwój Krakowa? Po dwudziestu latach członkostwa w UE Kraków przeszedł ogromną transformację. Dofinansowanie z funduszy unijnych pozwoliło na rozwój miasta na niewyobrażaną wcześniej skalę. Aż 420 projektów zostało zrealizowanych dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, a ich łączny koszt wyniósł 9,7 mld złotych. Projekty te dotyczyły różnorodnych aspektów życia miasta – od transportu, przez kulturę, aż po pomoc społeczną. Łącznie Kraków otrzymał ponad 5,1 mld złotych z funduszy unijnych – to tyle co wynosił budżet miasta w 2018 roku. Patrząc na te liczby i zmiany, jakie zaszły w mieście, nie ma wątpliwości, że Kraków w pełni wykorzystał swoją szansę na rozwój.

Na pytanie o najważniejsze inwestycje finansowane z funduszy europejskich, które przyczyniły się do transformacji Krakowa, profesor Majchrowski wymienia kilka projektów. Dzięki wsparciu unijnemu Kraków mógł stać się areną dla koncertów, festiwali i wystaw – wszystko to dzięki powstaniu nowoczesnego Centrum Kongresowego ICE. Ulepszono także system komunikacji miejskiej poprzez budowę estakady tramwajowej łączącej ulice Lipską i Wielicką. Postawiono również na ekologię – wysokie standardy w zarządzaniu odpadami zapewniono poprzez budowę Ekospalarni. W końcu, zbudowano nowe przedszkola i żłobki oraz zakupiono niskoemisyjną flotę autobusową.

Dodaj komentarz