Prace na odcinku S7 Miechów – Szczepanowice postępują, ale jest to najmniej zaawansowany fragment trasy

Realizacja projektu drogi ekspresowej S7 pomiędzy miejscowościami Miechów i Szczepanowice jest w toku. W porównaniu do wszystkich pozostałych odcinków tej trasy, które łączą Kraków z granicą województwa świętokrzyskiego, ten fragment jest najmniej zaawansowany. Aktualnie, zgodnie z oceną, budowa tej części ekspresówki jest ukończona w około 40 procentach. Choć prace ziemne nadal trwają, już teraz można dostrzec kontury przyszłej drogi.

Tymczasem, na większości odcinka przyszła droga ekspresowa przypomina bardziej szeroką ścieżkę przez pola. Niemniej jednak, w niektórych miejscach widoczne są już elementy podbudowy pod przyszłe jezdnie. Widać również pierwsze konstrukcje wiaduktów i mostów. Prace budowlane są też realizowane na fragmentach łączących Widoma z Krakowem oraz Moczydło z Miechowem.

Umowę na realizację projektu i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów – Szczepanowice podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z konsorcjum firm FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) w lutym 2021 roku. Wykonawca przygotował projekt i 8 grudnia 2021 roku złożył wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Pozytywna decyzja wojewody zapadła 16 września 2022 roku, a już cztery dni później, 20 września, plac budowy został oficjalnie przekazany wykonawcy. W ramach tej inwestycji powstanie główny ciąg drogi S7 o długości około 5,3 kilometra.

Dodaj komentarz