Postępy w tworzeniu parku na miejscu dawnego motelu Krak

Zarząd Zieleni Miejskiej przekazał najnowsze informacje na temat prac przy tworzeniu nowego parku miejskiego na terenie dawnego motelu Krak, znajdującego się niedaleko ronda Ofiar Katynia. Na ten moment, zarząd koncentruje się na zatwierdzaniu kart materiałowych, organizacji zakupu potrzebnych materiałów i urządzeń oraz perfekcjonowaniu metody ich montażu. W trakcie wakacji, w przyszłym miejscu parku przy ulicy Radzikowskiego, odbywają się już zajęcia sportowe.

Park, który ma powstać nieopodal ronda Ofiar Katynia, będzie miał powierzchnię około 3,17 hektara. Znajdować się w nim będą różne atrakcje, takie jak skatepark, przestrzeń do kalisteniki, boiska sportowe czy ścieżki rekreacyjne. To obiecanie mieszkańcom Bronowic miejsce spędzania wolnego czasu od kilku lat teraz staje się coraz bliżej realizacji.

Do realizacji pierwszego etapu zagospodarowania terenu po dawnym motelu Krak przy ulicy Radzikowskiego przystąpiło konsorcjum firm F.H.U. „JACEK” Jacek Kutyba z Krakowa, jako lider oraz Zakład Usługowy „RIBES” z Piekar jako partner. Ich wspólna oferta, opiewająca na 165 tys. 58 zł brutto, została uznana przez Zarząd Zieleni Miejskiej za najbardziej korzystną. Umowa na wykonanie prac została zawarta 9 maja. ZZM zapewniał w połowie maja, że teren zostanie przekazany wykonawcy na przełomie maja i czerwca, a wtedy można będzie oczekiwać rozpoczęcia robót. Dlatego też postanowiliśmy zapytać o aktualny stan tej inwestycji.

Dodaj komentarz