Policja poszukuje Piotra Kurdziela, skazanego na karę za posiadanie narkotyków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia wydał list gończy za Piotrem Kurdzielem. Mężczyzna, którego ostatnie znane miejsce zamieszkania to ulica Lubelska 22 w Krakowie, staje się celem poszukiwań policji. To właśnie tam 48-latek był ostatnio zameldowany. Został on skazany na kare zastępczą w formie 47 dni pozbawienia wolności. Przestępstwo, które mu zarzucono, to posiadanie środków odurzających. Odbycie kary jest konsekwencją złamania artykułu 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wskazane jest, że Piotr Kurdziel ma możliwość uniknięcia pozbawienia wolności, jeżeli wpłaci wymaganą grzywnę. Jednak na chwilę obecną policja prowadzi intensywne poszukiwania, aby skierować go do odbycia kary.

Komisariat Policji IV w Krakowie apeluje o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości na ten temat proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47-83-52-913 lub na numer alarmowy 112. Policja zapewnia anonimowość i gwarancję zachowania tajemnicy co do osoby informującej. Jednocześnie przypomina o poważnej karze, jaką jest pozbawienie wolności do lat 5, za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce.

Dodaj komentarz