Podpisanie umowy o współpracy między burmistrzem Busko-Zdrój a rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Pan Waldemar Sikora, pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zaszczytem podpisał porozumienie o współdziałaniu z prof. dr hab. Andrzejem Klimek, który jest rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Obszar tej kooperacji obejmuje rozwój turystyki i specjalistycznej turystyki uzdrowiskowej.

To wydarzenie to efekt negocjacji i dotychczasowej współpracy, jaka miała miejsce pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie a Gminą Busko-Zdrój. Osiągnięcie porozumienia daje Gminie możliwość do poszerzenia horyzontów, zapewniając nowe obszary współpracy, które obejmują:

Prowadzenie wspólnych badań i działań rozwojowych, tworzenie projektów promocyjnych skierowanych na turystykę oraz realizację praktyk studenckich na terenie uzdrowiska Busko-Zdrój. Te praktyki są częścią programów kształcenia prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego.

Dodaj komentarz