Planowane prace modernizacyjne na skrzyżowaniu przy krakowskiej Filharmonii

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) ma w planach przeprowadzenie remontu torów i zwrotnic w okolicach skrzyżowania, które znajduje się przy budynku Filharmonii Krakowskiej. Rozpoczęcie tych prac może nastąpić już w pierwszej połowie lipca tego roku.

W trakcie letniego okresu wakacyjnego powinno dojść do wymiany torowiska i zwrotnic zlokalizowanych w pobliżu przystanku tramwajowego o nazwie “Filharmonia”. Okazją do realizacji tych działań jest obecnie trwający proces przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki.

Nie przewidziano pierwotnie remontu szyn i zwrotnic przy filharmonii ze względu na ich dobrą kondycję. Niemniej jednak, elementy te na łukach oraz zwrotnice mają krótszy cykl życia niż na odcinkach prostych. Stąd decyzja o ich wymianie podczas obecnych prac remontowych na ulicy Zwierzynieckiej, które obejmują także fragment torowiska przy budynku filharmonii.

Pierwsze plany dotyczące wymiany zwrotnic i torów na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej, Straszewskiego i Franciszkańskiej oraz torowiska na skrzyżowaniu w rejonie Collegium Novum, zakładały realizację tych prac w 2025 roku. Jednak już teraz przystąpiono do przebudowy jednej trzeciej skrzyżowania od strony ulicy Zwierzynieckiej, co pozwoli na utrzymanie ruchu tramwajowego w kierunku Salwatora w 2025 roku. Dzięki temu, dysponując odnowionym fragmentem skrzyżowania przy filharmonii od strony ulicy Zwierzynieckiej, możliwe będzie znaczne ograniczenie zmian w komunikacji tramwajowej dla pasażerów podróżujących do i z Salwatora.

Planowany termin zakończenia prac przy filharmonii, obejmujących wymianę fragmentu torowiska i zwrotnic, to koniec sierpnia tego roku, kiedy to ma nastąpić oddanie do użytku ulicy Zwierzynieckiej. Obecnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi rozmowy z firmą wykonawczą w sprawie możliwości przeprowadzenia remontu części skrzyżowania znajdującego się przy Filharmonii Krakowskiej.

Dodaj komentarz