Planowane odwierty geotermalne w Przylasku Rusieckim: krokiem naprzód ku zrównoważonej energetyce

Przylasek Rusiecki, znajdujący się niedaleko Krakowa, jest miejscem, w którym planowane są głębokie odwierty geotermalne. Miasto zamierza tam poszukiwać źródeł wód geotermalnych. Prace mają rozpocząć się za dwa lata, ale już teraz przeprowadzane są przygotowania, a teren przeznaczony do prac jest już odpowiednio zabezpieczony i ogrodzony.

Namiar na gminną działkę, na której przeprowadzone zostaną odwierty, nie był przypadkowy. Wybór padł na nią po przeprowadzeniu szeregu analiz terenowych i geologicznych, ukierunkowanych na ocenę potencjału tego konkretnego miejsca pod kątem realizacji projektu. Wymogi logistyczne również miały znaczenie w procesie decyzyjnym. Całość prac ma pochłonąć budżet przekraczający 15 milionów złotych.

Stworzenie otworu ma na celu ocenę możliwości wykorzystania wód termalnych do zastosowań ciepłowniczych oraz rekreacyjnych. Celem jest odkrycie nowego źródła energii, które stanowiłoby alternatywę dla tradycyjnych, opartych na paliwach kopalnych. Niewątpliwie, wykorzystanie energii geotermalnej przyczyniłoby się do znaczącego obniżenia emisji zanieczyszczeń.

Przygotowania do głównego etapu prac, jakim jest wiercenie, ruszą za dwa lata. Już teraz planowana jest budowa zaplecza laboratoryjnego, które posłuży specjalistom pracującym przy realizacji projektu.

Dodaj komentarz