Ósmy Światowy Kongres Polonistów: Nowe Horyzonty Filologii

Otwierając się na świat od 12 do 14 lipca, Kraków stanie się gospodarzem VIII Światowego Kongresu Polonistów. Zgromadzenie to, skupiające prawie 200 uczonych z różnych stron globu, odbędzie się pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspirującym tematem przewodnim tej edycji jest „Filologia – Od/Nowa”. Ngromadzenie przyciąga zarówno naukowców zajmujących się teorią, jak i praktykami jej stosowania, w tym także wybitnymi tłumaczami i dydaktykami. Dzięki ich pracy i oddaniu, zrozumienie polskiej kultury i dziedzictwa dociera do najdalszych zakątków świata.

Inauguracyjne rozpoczęcie zgromadzenia miało miejsce za sprawą wybitnego profesora Michała Pawła Markowskiego, afiliowanego z University of Illinois Chicago oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. W swoim mistrzowskim wykładzie, który nosił tytuł „Czym była, jest i powinna być filologia”, wprowadził wszystkich uczestników w głębokie refleksje nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością filologii.

Dodaj komentarz