Nowa trasa kolejowa z Krakowa do Myślenic: szczegóły projektu i przyszłość połączenia

Planuje się budowę nowej linii kolejowej, która łączyłaby znane miasto Kraków ze Swoszowicami oraz miastem Myślenice. To połączenie ma na celu ułatwić życie nie tylko mieszkańcom Myślenic, ale także obywatelom trzech pobliskich gmin podkrakowskich. Łącznie, około 72 tysiące osób będzie mogło korzystać z tej nowej opcji transportu. Projekt mówi o częstotliwości kursowania pociągów co pół godziny w godzinach szczytu.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic, zapowiedział 19 marca 2024 roku podczas konferencji „Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski”, że umowa o realizacji projektu ma zostać podpisana w najbliższym czasie. Szlachetka zaznaczył, że otrzymał zapewnienie od Piotra Malepszaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dotyczące wkrótce następującego podpisania umowy na dokumentację projektową dla omawianego połączenia kolejowego.

Zadaniem wybranego wykonawcy dokumentacji dla nowego połączenia kolejowego będzie między innymi: opracowanie projektu budowlanego z nadzorem autorskim, przygotowywanie kosztorysu inwestycyjnego czy uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i dokumentów, takich jak na przykład uwarunkowania środowiskowe i ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Wykonawca musi również pozyskać pozwolenie na budowę oraz określić zasady nabywania praw do nieruchomości.

Czas realizacji tych zadań szacowany jest na około cztery lata. Oznacza to, że budowa nowej linii kolejowej łączącej Kraków z Myślenicami mogłaby rozpocząć się najwcześniej na przełomie lat 2027/2028.

Dodaj komentarz