Nowa odsłona społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Krakowie i Małopolsce

Planowane jest zrealizowanie projektu budowy nowych mieszkań czynszowych. Projekt został uruchomiony dzięki działaniom Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN SIM „Ziemia Krakowska”. W skład tej inicjatywy wchodzi miasto Kraków, 10 gmin z terenu Małopolski oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

W wyniku zawartej umowy, KZN SIM „Ziemia Krakowska” poszerza swoją działalność na Kraków i Charsznicę. Podczas ceremonii ogłoszenia tego partnerstwa, nastąpiło symboliczne wręczenie funduszy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a ich wartość wyniosła 3 miliony złotych.

Decyzja o rozszerzeniu współpracy była reakcją na badania przeprowadzone w poprzednich latach, które pokazały duże zapotrzebowanie na mieszkania czynszowe od mieszkańców Krakowa. Przystąpienie do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ma za cel zmniejszyć tzw. lukę czynszową, jak również zwiększyć dostępność mieszkań dla osób, które mają zdolność czynszową, ale nie kwalifikują się do uzyskania kredytu.

Początkowo planowano budować mieszkania czynszowe we współpracy z istniejącym Towarzystwem Budownictwa Społecznego, w którym miasto Kraków jest udziałowcem posiadającym mniejszościowy pakiet akcji. Jednakże, aby skorzystać z pełnego wsparcia finansowego, konieczne byłoby przeprowadzenie procedury opartej na ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Z uwagi na skomplikowany i czasochłonny proces wyboru partnera, pojawiło się ryzyko dotyczące zdobycia finansowania oraz szybkiego przeprowadzenia projektu.

Dodaj komentarz