Nauczyciele akademicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród najbardziej wpływowych naukowców świata – według rankingu Stanforda

Niezwykle prestiżowe zestawienie najbardziej wpływowych osób świata nauki ponownie obejmuje profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego – informuje z satysfakcją najstarsza uczelnia w Polsce. Również Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) oraz kilka osób z Uniwersytetu Rolniczego figuruje w Liście Top 2%, co jest wynikiem oceny całokształtu ich dorobku naukowego. Ranking ten jest tworzony przez amerykański Uniwersytet Stanforda, przy współudziale wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies, które oceniają dorobek naukowy na podstawie indeksu bibliometrycznego.

Stanford University co roku opracowuje listę dwóch procent najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Lista Top 2% skupia więc te osoby, których prace są najczęściej odwoływane przez innych autorów. Dokonuje się oceny całego dorobku naukowego danego badacza, niezależnie od dziedziny nauki, korzystając z indeksu bibliometrycznego. Ten indeks uwzględnia takie aspekty jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, pozycję i rolę na liście autorów.

Naukowcy są kategoryzowani w 22 dziedzinach nauki oraz 174 poddziedzinach, zgodnie ze standardową klasyfikacją Science-Metrix.

Twórcy rankingu sporządzają dwa zestawienia. Pierwsze ocenia całokształt kariery naukowej (do końca roku 2022), a drugie analizuje liczby cytowań z roku kalendarzowego, w tym przypadku 2022.

Dodaj komentarz