Nagroda im. Kazimierza Wyki dla prof. Pawła Próchniaka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej

We wtorek, podczas ceremonii wręczenia Nagrody im. Kazimierza Wyki, to profesor Paweł Próchniak, znany literaturoznawca, eseista i krytyk literacki, został uhonorowany tym prestiżowym wyróżnieniem. Gala odbyła się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, a nagroda była wręczana w dniu 104. rocznicy urodzin patrona nagrody, prof. Kazimierza Wyki. Profesor Próchniak zdobył to zaszczytne wyróżnienie za swój ogromny wkład w twórczość literacką.

Podczas wystąpienia na ceremonii wręczenia nagrody, laureat porównał otrzymane wyróżnienie do tak cenionych nagród jak Nobel, Booker czy Pulitzer. Profesor Próchniak podkreślił wagę Nagrody Wyki dla jego twórczości, szczególnie skupionej na polskiej literaturze i poezji. Uważa, że dla niego jako akademickiego krytyka literatury i eseisty skupionego na słowach, nie ma żadnej nagrody o większej wartości.

W czasie laudacji, prof. Marian Stala mówił o profesorze Próchniaku jako o jednym z najbardziej dociekliwych badaczy nowej polskiej poezji, jak również jako o literaturoznawcy skupionym na kolejnych etapach polskiego modernizmu. Profesor Stala podkreślił, że to właśnie Próchniak jest osobą, która potrafiła dotknąć ciemności ukrytej w słowach poetów i stała się świadkiem tego doświadczenia.

Dodaj komentarz