Młody Kraków. Czy znasz historię powstania miasta?

Dziś Kraków jest jednym z najważniejszych historycznych i turystycznych miast w Polsce, znanych ze swojego pięknego Starego Miasta, Wawelu, licznych zabytków, kultury i tradycji. A jakie były początki miasta? Zapraszamy na krótką lekcję historii.

Początki Krakowa

Nazwa miasta pochodzi od imienia legendarnego władcy, Księcia Krakusa (Kraka). Według legendy był on założycielem miasta i pierwszym władcą. Zbudował zamek na wzgórzu w miejscu, gdzie później powstał zamek krakowski.

Kraków uzyskał prawa miejskie w XIII wieku. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest jednoznacznie ustalona, ale przypuszcza się, że miało to miejsce między 1257 a 1259 rokiem. Pierwsze wzmianki o Krakowie jako mieście pochodzą z dokumentu z 1257 roku, wydanego przez Bolesława V Wstydliwego, księcia krakowskiego. Miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków politycznych, kulturalnych i gospodarczych w Polsce. Przez Kraków przebiegał ważny szlak handlowy łączący Europę Zachodnią ze Wschodem, co pozwoliło miastu na szybki rozwój.

Kraków był stolicą Polski przez wiele wieków, aż do przeniesienia siedziby królów polskich do Warszawy w 1596 roku.

Dodaj komentarz