Mikrolas w Krakowie: Kolejna inicjatywa zwiększająca miejską bioróżnorodność

Planowane jest posadzenie nowego mikrolasu w Krakowie na 24 listopada. Ta zielona inicjatywa jest wynikiem współdziałania PZFD Kraków, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Kacpra Jakubowskiego, specjalisty od architektury krajobrazu.

Pierwszy miejski mikrolas na terenie Krakowa został stworzony w okolicach kwietnia i maja poprzedniego roku. Znajduje się on przy ulicy Na Zjeździe, w bliskim sąsiedztwie dawnej siedziby Składu Solnego. Metoda Miyawaki, polegająca na sadzeniu różnorodnych gatunków drzew i krzewów na niewielkim obszarze, pozwoliła na skuteczne zakorzenienie się roślinności.

W kontekście miejskich ekosystemów, oznacza to przede wszystkim zwiększenie bioróżnorodności. „Drzewa i krzewy, nawet te posadzone na małych obszarach, dostarczają wiele korzyści dla miast na całym świecie. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania mikrolasami również w Polsce. Metoda Miyawaki jest sprawdzonym narzędziem do promowania bioróżnorodności, ale także edukacji społeczności lokalnej i angażowania jej w działania na rzecz ochrony przyrody. Dzięki niej możemy wprowadzać zieleń nawet na zdegradowane tereny miejskie czy w samym sercu osiedli mieszkalnych” – mówi dr Kasper Jakubowski, reprezentujący firmę Forest Maker i propagujący tę metodę w naszym kraju.

Dodaj komentarz