Kryzys miejsca na cmentarzach w Krakowie: miasto proponuje rozwiązanie poprzez licytację miejsc pod groby murowane

Kryzys braku wolnych miejsc na krakowskich cmentarzach. Z tego powodu, instytucja odpowiedzialna za zarządzanie tymi przestrzeniami, czyli Krakowski Zarząd Cmentarzy Komunalnych, postanowiła zainicjować procedurę licytacji miejsc przeznaczonych na budowę grobów murowanych. Co ciekawe, osoby zainteresowane muszą liczyć się z dość wysokim progiem cenowym.

Problem niedoboru miejsc dotyka w szczególności trzy nekropolie: Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Podgórski oraz Cmentarz Komunalny Grębałów. W odpowiedzi na tę sytuację, Krakowski Zarząd Cmentarzy Komunalnych postanowił skierować do społeczeństwa ofertę nabycia prawa użytkowania określonych miejsc pod budowę grobów murowanych poprzez aukcję.

Procedura licytacyjna odbędzie się 7 lutego 2024 roku o godzinie 13:00. Miejscem przeprowadzenia tej aukcji będzie siedziba Zarządu Cmentarzy Komunalnych, gdzie potencjalni nabywcy będą mogli stawić czoła swoim rywalom w walce o miejsca na krakowskich cmentarzach.

Dodaj komentarz